top of page

Wysyłka i Zwroty

Polityka dostawy

 1. Wysyłka plakatów o rozmiarach 50x70 cm i 61x91 cm odbywa się za pośrednictwem usług kurierskich InPost lub Paczkomat, natomiast plakaty o rozmiarze 70x100 cm wysyłane są wyłącznie kurierem ze względu na ich rozmiar.

 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

 3. Koszt wysyłki ustalany jest zgodnie z aktualnym cenikiem dostawcy usług kurierskich. W przypadku zamówień zawierających plakaty różnych rozmiarów, koszt wysyłki jest uzależniony od rozmiaru większego plakatu.

 4. Maksymalna liczba plakatów wysyłanych w jednym opakowaniu wynosi 5 sztuk.

 5. Koszty wysyłki oraz czas dostawy mogą ulec zmianie w zależności od warunków oferowanych przez dostawcę usług kurierskich oraz aktualnych promocji.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wysyłki oraz cennika dostawy, o czym będzie informować klientów na bieżąco.

 7. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących procesu wysyłki prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Zamówienia są realizowane zgodnie z powyższymi warunkami wysyłki, które mają na celu zapewnienie szybkiego i bezpiecznego otrzymania zamówionych plakatów przez naszych klientów.

Polityka zwrotów i wymiany

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące zwrotu plakatów zakupionych w sklepie internetowym Rafał Stefanowski - Plakaty, adres : ul. Wrzeciono 59a/5 01-956 Warszawa

 2. Wszelkie kwestie związane z polityką zwrotów plakatów regulowane są na podstawie polskiego prawa konsumenckiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 

§2 Prawo do zwrotu

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupione plakaty bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

 2. Prawo do zwrotu nie przysługuje, jeśli plakat jest wyraźnie zniszczony, nosi ślady użytkowania lub nie jest w oryginalnym opakowaniu.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli spełnione nie są warunki określone w §2 pkt 2.

 

§3 Procedura zwrotu

 1. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, Klient zobowiązany jest poinformować sklep o swojej decyzji poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail:  sklep.plakaty@gmail.com  

 2. Plakaty należy zwrócić w stanie nienaruszonym wraz z oryginalnym opakowaniem w ciągu 14 dni od daty poinformowania sklepu o decyzji zwrotu.

 3. Koszt zwrotu ponosi Klient.

 

§4 Zwrot środków

 1. Po otrzymaniu zwróconego towaru i potwierdzeniu jego stanu, sklep zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej ceny za plakaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.Sklep nie pokrywa kosztów odesłania zakupionego towaru do sklepu przez Klienta.

 2. Zwrot środków odbywa się na konto bankowe lub inne konto wskazane przez Klienta.

 

§5 Reklamacje

 1. W przypadku otrzymania plakatu wadliwego lub uszkodzonego, Klient ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 2. Reklamacje należy składać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: [adres e-mail sklepu].

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu polityki zwrotów, o czym poinformuje Klientów na stronie internetowej sklepu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu.

bottom of page