top of page

Polityka prywatności i polityka plików cookie

Polityka Prywatności

I Postanowienia ogólne 

 

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie https://rafal-stefanowski.com (dalej: Serwis). 

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Rafał Stefanowski ul. Wrzeciono 59a/5 01-956 Warszawa(dalej: Administrator). 

 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). 

 4. Zbierane przez Administratora dane będą: – przetwarzane zgodnie z prawem, – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

 1. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 2. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 3. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

 4. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

 5. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu. 

III. Okres przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2.  Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem. 

 

IV. Informacje o przetwarzaniu 

 

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione: 

 1. podmiotom powiązanym z Administratorem  

 2. podmiotom współpracującym z Administratorem

 3. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, 

 4. podmiotom obsługującym płatności internetowe,

 5. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, 

 6. kancelariom prawnym.

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza    Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

V. Prawa osób, których dane dotyczą 

 

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo: - dostępu do treści swoich danych osobowych - sprostowania danych - usunięcia danych - ograniczenia przetwarzania danych - przenoszenia danych - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora - wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem 

 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności. 

 3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 

VI. Postanowienia końcowe  

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone. 

 2. 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

Polityka Plików Cookies

Administrator – Rafał Stefanowski

Strona- https://rafal-stefanowski.com

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Plików Cookies określa sposób, w jaki nasz sklep internetowy z plakatami wykorzystuje pliki cookies oraz technologie podobne w celu zapewnienia użytkownikom jak najlepszej jakości usług. Ta polityka ma na celu wyjaśnienie, co to są pliki cookies, jak je wykorzystujemy oraz jak możesz nimi zarządzać.

2. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas korzystania z naszego sklepu internetowego. Są one wykorzystywane w celu ulepszania działania strony internetowej oraz dostarczania lepszych i bardziej spersonalizowanych usług dla użytkowników.

3. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez nasz sklep

a) Pliki cookies niezbędne do działania strony internetowej - są to pliki, które umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji sklepu internetowego, takich jak nawigacja po stronie, dodawanie produktów do koszyka itp. Bez tych plików niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać poprawnie.

b) Pliki cookies analityczne - zbierają informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, takie jak liczba odwiedzin, najczęściej oglądane strony, czas spędzony na stronie itp. Te informacje są wykorzystywane do analizy działania strony oraz do poprawy jej funkcjonalności.

c) Pliki cookies reklamowe - umożliwiają nam wyświetlanie spersonalizowanych reklam na naszej stronie oraz w innych miejscach w Internecie na podstawie Twoich preferencji oraz zachowań na naszej stronie.

4. Zarządzanie plikami cookies

Możesz zarządzać plikami cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek internetowych istnieje możliwość blokowania lub usuwania plików cookies, jak również zarządzania nimi na poziomie indywidualnych witryn internetowych. Pamiętaj jednak, że blokowanie plików cookies może wpłynąć na działanie niektórych funkcji naszego sklepu internetowego.

5. Wyrażenie zgody

Korzystając z naszego sklepu internetowego, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce Plików Cookies.

6. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Plików Cookies, prosimy o kontakt za pośrednictwem sklep.plakaty@gmail.com.

Ta polityka zapewnia użytkowników o sposobie wykorzystania plików cookies przez sklep internetowy z plakatami oraz informuje ich, jak mogą nimi zarządzać.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, tzw. „RODO".

bottom of page